Slide background
Slide background
Slide background

Vystoupení

Orientační nabídka vystoupení orientálního i dalších tanců.

V současné době vystupuji sólo nebo v duu s další tanečnicí.
Výběr stylů:

 • klasický kabaretní styl orientálního tance (třpytivé dvoudílné kostýmy, různé rekvizity – závoj, hedvábné vějíře, křídla Isis…)
 • Tribal styl (kmenové tance, zemitější, těžké šperky a kostýmy, rekvizity např. šavle, oheň…)
 • Orientální flamenco
 • Indický tanec (Bollywood)

 Skupina MAYABELLY – komponovaná vystoupení scénického a orientálního tance

K další nabídce patří:

 • Zumba vystoupení
 • tanec s muzikanty – skupina historizující hudby Huncfut / Alioqin
 • komponované vystoupení s ohněm, možnost přizvat fakýra
 • výuka tance i Zumby na Vašich akcích

 

Cenová kalkulace se odvíjí od Vašich požadavků. Dopravu hradí pořadatel.

Doporučení

Abychom mohly vyhovět všem Vašim tanečním požadavkům, potřebujeme zajistit následující:

 1. Šatnu nebo nějaký jiný vhodný prostor pro převlečení tanečnic a nachystání pomůcek. Nejlépe uzamykatelnou nebo alespoň hlídanou
 2. Aparaturu. Prosím konzultujte dopředu na čem pustíte muziku k vystoupení. Jsme schopni doručit i dopředu, na různých nosičích (v případě MALÉHO prostoru možnost vlastního ozvučení)
 3. Zajištění bezpečnosti, obzvláště při vystoupeních s ohněm. Velmi důležité je místo pro bezpečné uhašení všech pomůcek po vystoupení.
 4. Protože tancujeme většinou bosky nebo v tenké taneční obuvi, potřebujeme také znát povrch, na kterém budeme vystupovat.
 5. Některá vystoupení jsou přímo vhodná pro malé prostory nebo pro procházení mezi lidmi, některá jsou naopak náročná na prostor, takže je vhodné se na konkrétním vystoupení domluvit i s ohledem na daný prostor
 6. Dále doporučujeme konzultovat druhy vystoupení s ohledem na diváky (věk publika, jestli se navzájem znají atd.) a účel dané akce, některé tance jsou vhodné na rozproudění zábavy, velmi se nám také osvědčily krátké „výuky tance“, kterých se rádi zúčastňují i muži.